Ρωσία και Ουκρανία σε τροχιά σύγκρουσης.

Άρθρο Αντιστρατήγου (ε.α.) Αντώνη Βασιλείου*. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο περιοχών της Ρωσίας και της Ουκρανίας αναπτύχθηκαν σε επίσημη βάση από τον 17ο αιώνα με τη Συνθήκη του  Pereyaslav. μεταξύ της Μόσχας και των Κοζάκων του Bohdan Khmelnytsky το 1654, αλλά οι διεθνείς σχέσεις σταμάτησαν όταν η Μεγάλη Αικατερίνη έπαυσε την αυτονομία του Cossack Hetmanate […]