22 και 23 Απριλίου 1804. Το ξεκλήρισμα της φάρας των Μποτσαραίων στο Σέλτσο της Βρεστενίτσας, σημερινές Πηγές Άρτας.

217 χρόνια από την αυτοθυσία στην ελευθερία. 217 χρόνια από τη θυσία των Σουλιωτών το 1804 στην Μάχη του Σέλτσου. Φέτος συμπληρώνονται 217 χρόνια από τo ζοφερό και ανείπωτο εκείνο διήμερο της 22/23ης Απριλίου του 1804 όταν συντελέστηκε το Ολοκαύτωμα των 1400 περίπου Σουλιωτών και Ραδοβιζινών στο Σέλτσο της Βρεστενίτσας,  σημερινές Πηγές Άρτας. Στην περιοχή […]