Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερόν ἐστιν ἡ Πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς …

Ήταν 9 Μαρτίου του 1941 όταν άρχισε η επίθεση των Ιταλών και όταν εξεδόθη η Διαταγή Πεδίου Μάχης από τον ηρωικό ταγματάρχη Δημήτριο Κασλά, Διοικητή του 2ου Τάγματος του 5ου Συντάγματος Τρικάλων, στο ύψωμα 731 στην περιοχή Κλεισούρας Βορείου Ηπείρου : «Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθώμεν μέχρις εσχάτων. Προμηνύεται λυσσώδης επίθεσις του εχθρού, η […]